Nasze cele

  1. Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
  2. Szerzenie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie członków i sympatyków Klubu do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych na terenie Gminy i poza jej terenem
  4. Organizowanie imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną i współzawodnictwo sportowe
  5. Organizowanie imprez turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem poznawanie własnego regionu, jego tradycji oraz propagowanie ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka
  6. Inne działania mające na celu propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości